Sådan beregnes rækkevidde i Google Sheets

Når du håndterer store mængder data, kan det være meget nyttigt at gruppere bestemte værdier. At beregne hundredvis af værdier automatisk er en af ​​grundene til, at der trods alt blev lavet regneark. Det er her, at det er vigtigt at kunne erklære celleområder, da det forenkler, hvad der ellers ville være besværlige beregninger.

Sådan beregnes rækkevidde i Google Sheets

I denne artikel viser vi dig, hvordan du beregner rækkevidde i Google Sheets sammen med andre praktiske Google Sheets rækkeviddefunktioner.

Sådan finder du rækkevidden i Google Sheets

Definitionen af ​​et interval i regneark er helt anderledes end dets tilsvarende i matematik. Kort sagt, når du arbejder i regnearksprogrammer, er et område en gruppe af udvalgte celler. Dette er vigtigt, fordi ved at gruppere celler sammen, kan du bruge disse grupper som værdier til at lave beregninger. Dette giver en bruger mulighed for automatisk at beregne formler med et interval som argument.

At finde rækkevidden i Google Sheets er en meget nem proces. Du starter bare fra den ene ende af et datasæt til den anden. For eksempel har et datasæt med ti tal et interval enten fra én til ti eller fra ti til én. Det er lige meget, hvor du begynder, eller hvor du slutter, så længe det dækker hele datasættet, er det dit område.

Hvis du ser øverst og til venstre for et Google Sheet-dokument, vil du bemærke, at nogle bogstaver og tal markerer dem. Sådan bestemmer du navnet på en bestemt celle i arket. Du ser på bogstavet fra toppen, og så på tallet til venstre. Den allerførste celle ville være A1, cellen umiddelbart i bunden af ​​den ville være A2, og den til højre er B2. Sådan bestemmer du den første og sidste værdi af dit område.

Det ville være nemt at beregne intervallet, hvis det var en enkelt række eller en kolonne. Bare brug begge ender af datasættet, der har en værdi, og sæt derefter et kolon imellem dem. For eksempel, i en kolonne med data, der starter fra A1 til A10, vil området være A1:A10 eller A10:A1. Det er ligegyldigt, om du bruger begge ender først.

Det bliver lidt kompliceret, når du arbejder med flere rækker eller kolonner. For denne type datasæt skal du bestemme to modsatte hjørner for at få dit område. For eksempel, et sæt af ni celler sammensat af tre rækker og tre kolonner, der starter fra A1 og slutter ved C3, vil de modsatte hjørner være A1 og C3 eller A3 og C1.

Det gør ingen forskel, om du tager cellerne øverst til venstre og nederst til højre eller nederst til venstre og øverst til højre. Så længe de er modsatte hjørner, vil du dække hele datasættet. Området ville så være enten A1:C3, C3:A1, A3:C1 eller C1:A3. Det er ligegyldigt, hvilken celle du bruger som din første intervalværdi.

At finde værdien af ​​et område ved at indtaste værdier er praktisk, når antallet af dataværdier, du har, er for mange til at kunne vælge det manuelt. Ellers kan du skrive = i en tom celle og derefter klikke og trække musen hen over hele datasættet for automatisk at generere et dataområde.

Sådan opretter du navngivne områder i Google Sheets

Navngivne områder bliver nyttige, når du har for mange rækkesæt at holde styr på. Dette kan også være med til at forenkle beregninger, da du kan bruge selve etiketterne som argumenter for formler. Hvad er nemmere at huske? =sum(a1:a10) eller =sum(dagligt_salg)? Ved at bruge sidstnævnte vil du ikke kun vide, hvad sortimentet rent faktisk er til, ved at se på formlen alene kan du se, at resultatet er summen af ​​dagens salg.

For at oprette et navngivet område skal du gøre følgende:

 1. Åbn dit regnearksdokument i Google Sheets.

 2. Vælg det område, du vil navngive.

 3. Klik på Data i topmenuen.

 4. Klik på Navngivne områder på rullelisten. Et vindue vil poppe op til højre.

 5. I den første tekstboks skal du indtaste det navn, du ønsker.

 6. Hvis du ønsker at ændre det valgte område, kan du ændre værdierne i den anden tekstboks. Hvis du har flere ark, kan du skrive arknavnet efterfulgt af et udråbstegn (!) for at angive, hvilket ark du bruger. Værdierne mellem kolon (:) er intervallet.

 7. Når du er færdig med at navngive, skal du klikke på Udført.

Der er visse regler, du skal følge, når du navngiver områder. Manglende overholdelse af disse regler vil ofte resultere i fejlmeddelelser eller manglende resultat af en formel. Disse regler er:

 1. Områdenavne kan kun indeholde tal, bogstaver og understregninger.
 2. Du kan ikke bruge mellemrum eller tegnsætningstegn.
 3. Områdenavne kan ikke begynde med hverken ordet sandt eller falsk.
 4. Navnet skal være mellem et og 250 tegn.

Sådan redigerer du allerede navngivne områder:

 1. Åbn regnearkene i Google Sheets.

 2. Klik på Data i topmenuen.

 3. Klik på Navngivne områder i rullemenuen.

 4. I vinduet til højre skal du klikke på det navngivne område, som du vil redigere.

 5. Klik på blyantikonet til højre.

 6. For at redigere navnet skal du indtaste det nye navn og derefter klikke på Udført. For at slette områdets navn skal du klikke på skraldespanden til højre for områdets navn og derefter klikke på Fjern i vinduet, der dukker op.

Yderligere ofte stillede spørgsmål

Hvordan får du adgang til AVERAGE-funktion i Google Sheets?

Hvis du vil bruge AVERAGE-funktionen, kan du gøre følgende:

• Klik på en tom celle, hvor du ønsker, at svaret skal vises.

• Klik på Indsæt i topmenuen.

• Hold musen over Funktion i rullemenuen.

• Klik på AVERAGE.

• Indtast de værdier, som du ønsker, at AVERAGE-funktionen skal bruge.

• Tryk på enter- eller returtasten.

Hvordan ændrer du dit område i Google Sheets?

Ændring af området er lige så nemt som at redigere den første eller sidste værdi af celletallene mellem kolonsymbolet. Husk, at intervalargumentet tager den første og sidste værdi, du indtaster, og inkluderer alle celler derimellem som et medlem af dette interval. Forøgelse eller formindskelse af et af tallene mellem tyktarmen vil øge eller mindske medlemmerne af området tilsvarende.

Hvordan beregner du total i Google Sheets?

Formler i Google Sheets kan automatisk beregne summen af ​​et bestemt celleområde. Hvis værdierne inde i cellerne ændres, vil totalen derefter justeres i overensstemmelse hermed. Den sædvanlige funktion, der bruges, er SUM, som er summen af ​​alle værdierne i argumentet. Syntaksen for denne funktion er =SUM(x:y), hvor x og y er starten og slutningen af ​​dit interval tilsvarende. For eksempel vil summen af ​​et område fra A1 til C3 blive skrevet som =SUM(A1:C3).

Hvordan vælger jeg et dataområde i Google Sheets?

Du kan vælge et område på to måder, enten indtaste områdeværdierne manuelt eller klikke og trække musen hen over hele området. Det er nyttigt at klikke og trække, hvis mængden af ​​data, du har, kun strækker sig over et par sider. Dette bliver uhåndterligt, hvis du har data, der tæller i tusindvis.

For manuelt at vælge et dataområde skal du finde værdien øverst til venstre og den nederste højre værdi og placere dem mellem et kolon. Det samme gælder også for værdierne øverst til højre og nederst til venstre. Du kan så indtaste dette som et argument i en funktion.

Hvordan finder du middelværdien i Google Sheets?

I matematiske termer er middelværdien summen af ​​værdierne af et sæt celler divideret med antallet af tilføjede celler. Kort sagt er det gennemsnitsværdien af ​​alle cellerne. Dette kan opnås ved at bruge AVERAGE-funktionen i menuen Indsæt og funktion.

Hvad er et dataområde i Google Sheets?

Et dataområde er et sæt celler, som du vil bruge i en funktion eller formel. Det er et andet navn for rækkevidde. De to navne er udskiftelige.

Hvad er et gyldigt område i Google Sheets?

Afhængigt af den formel du bruger, vil nogle værdier ikke blive accepteret som et argument. For eksempel kan celleværdien TRUE ikke bruges i formlen =SUM(), da det ikke er en beregnelig numerisk værdi. Et gyldigt område er et sæt celler, der indeholder data, som en formel vil acceptere som et argument. Hvis der er en celle, der har et uaccepteret input, er området ikke gyldigt. Ugyldige områder kan også forekomme, når enten det første eller sidste punkt i området har en værdi, der resulterer i en fejl.

Hvordan finder jeg det statistiske værdiinterval i Google Sheets?

I matematik er det statistiske interval forskellen mellem den højeste værdi og den laveste værdi af et datasæt. Google Sheets har flere funktioner, der gør beregningen af ​​dette ret simpel. MAX- og MIN-funktionen er placeret under menuen Indsæt og funktion. For at finde det statistiske område eller et datasæt skal du bare skrive =(MAX(x) – MIN(x)), hvor x er dit interval. For det statistiske område for et datasæt fra A1 til A10, for eksempel, ville formlen være =(MAX(A1:A10) – MIN(A1:A10)). Hvis du ønsker afrundede værdier, kan du bruge denne syntaks: =round(MAX(A1:A10),1)-round(MIN(A1:A10),1).

Effektive beregninger

At vide, hvordan man beregner rækkevidden i Google Sheets, hjælper brugerne med effektivt at håndtere enorme mængder data. Du kan nemmere bruge alle de formler og funktioner, som Google Sheets har at tilbyde, hvis du kan gruppere data i bestemte sæt og områder. At forstå, hvordan intervaller fungerer, kan hjælpe med at forenkle din arbejdsbyrde.

Kender du til en anden måde til at beregne et interval i Google Sheets? Del dine tanker i kommentarfeltet nedenfor.